แปลเพลง Russian Roulette – Rihanna *

แปลเพลง Russian Roulette – Rihanna *

แปลเพลง Russian Roulette

artworks-000044039788-m6r87b-original

ศิลปิน :  Rihanna
ภาพ : เว็บไซต์ portalnet.cl
แปล : Lemon And The Sun

Take a breath,
Take it deep.
‘Calm yourself’, He says to me
If you play, you play for keeps.
Take the gun and count to three.
Im sweating now,
Moving slow,
No time to think. My turn to go

สูดหายใจ
หายใจเข้าลึกๆ
‘ใจเย็นๆสิ’ เขาบอกฉัน
ถ้าเธอเล่น ก็เล่นเพื่อที่จะรอด
ถือปืนขึ้นมาแล้วนับถึงสาม
ฉันเหงื่อแตกพลั่กในตอนนี้
เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า
ไม่มีเวลาคิดอีกต่อไป เพราะตาของฉันมาถึงแล้ว

And you can see my heart beating
You can see it through my chest.
Said I’m terrified but I’m not leaving
I know that I must pass this test
So, just pull the trigger

และเธอเห็นหัวใจฉันเต้นรัว
เธอเห็นทะลุเข้าไปในหน้าอกของฉัน
บอกเลยว่าแม้ฉันจะกลัวแต่ฉันไม่หนีหรอก
ฉันรู้ว่าฉันต้องผ่านการทดสอบนี้
ฉะนั้นฉันจึงเหนี่ยวไก

Say a prayer to yourself
He says ‘close your eyes, sometimes it helps’
And then I get a scary thought
That he’s here – means he’s never lost

ภาวนาให้ตัวเอง
เขาบอกว่า ‘หลับตาลงบางทีมันอาจช่วยได้’
และทันใดนั้นฉันก็เริ่มกลัวขึ้นมา
ถ้าเขายังอยู่ก็หมายความว่าเขายังไม่เคยแพ้

And you can see my heart beating.
No, You can see it through my chest.
Said I’m terrified but I’m not leaving
Know that I must pass this test.
So, just pull my trigger

และเธอเห็นหัวใจฉันเต้นรัว
เธอเห็นทะลุเข้าไปในหน้าอกของฉัน
บอกเลยว่าแม้ฉันจะกลัวแต่ฉันไม่หนีหรอก
ฉันรู้ว่าฉันต้องผ่านการทดสอบนี้
ฉะนั้นฉันจึงเหนี่ยวไก

As my life flashes before my eyes
I’m wondering will I ever see another sunrise?
So many won’t get the chance to say good-bye
But its too late to think of the value of my life

ราวกับภาพชีวิตฉันฉายขึ้นในดวงตา
ฉันได้แต่คิดว่าตัวเองจะอยู่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในครั้งต่อๆไปไหม
หลายต่อหลายคนไม่มีโอกาสได้ร่ำลา
แต่มันก็สายเกินไปแล้วที่จะคิดถึงค่าของชีวิตตัวเอง

And you can see my heart beating.
No, You can see it through my chest.
Said I’m terrified but I’m not leaving no
know that I must pass this test.
You can see my heart beating.
Oh, You can see it through my chest.
I’m terrified but I’m not leaving no
know that I must pass this test.

และเธอเห็นหัวใจฉันเต้นรัว
เธอเห็นทะลุเข้าไปในหน้าอกของฉัน
บอกเลยว่าแม้ฉันจะกลัวแต่ฉันไม่หนีหรอก
ฉันรู้ว่าฉันต้องผ่านการทดสอบนี้
เธอเห็นหัวใจฉันเต้นรัว
เธอเห็นทะลุเข้าไปในหน้าอกของฉัน
บอกเลยว่าแม้ฉันจะกลัวแต่ฉันไม่หนีหรอก
ฉันรู้ว่าฉันต้องผ่านการทดสอบนี้

So, just pull the trigger

แค่เหนี่ยวไก่ออกไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s