แปลเพลง Alive – P.O.D *

แปลเพลง Alive – P.O.D *

แปลเพลง Alive 

pod-3

ศิลปิน : P.O.D
ภาพ : เว็บไซต์ christianmusic
แปล : Lemon And The Sun

Everyday is a new day
I’m thankful for every breath I take
I won’t take it for granted
So I learn from my mistakes
It’s beyond my control, sometimes it’s best to let go
Whatever happens in this lifetime

ทุกวันคือวันใหม่
ฉันสำนึกในทุกลมหายใจที่มี
ฉันจะไม่มองข้ามอะไรทั้งนั้น
และจะเรียนรู้จากความผิดพลาดทั้งหมด
สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา บางทีหนทางที่ดีที่สุดคือปล่อยมันไป
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้ก็ตาม

So I trust in love
You have given me peace of mind

ฉันจึงเชื่อมั่นในความรัก
เธอทำให้จิตใจฉันสุขสงบ

I feel so alive for the very first time
I can’t deny you
I feel so alive
I feel so alive for the very first time
And I think I can fly

ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาสุดๆ เป็นครั้งแรก
ฉันไม่อาจปฏิเสธเธอได้เลย
ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาจริงๆ
เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่จริงๆ
จนฉันคิดว่าตัวเองสามารถบินได้ด้วยซ้ำ

Sunshine upon my face
A new song for me to sing
Tell the world how I feel inside
Even though it might cost me everything
Now that I know this, so beyond, I can’t hold this
I can never turn my back away
Now that I’ve seen you
I can never look away

แสงแดดส่องกระทบใบหน้าของฉัน
เพลงใหม่ที่ฉันได้ร่ำร้อง
บอกกับโลกว่าใจฉันรู้สึกอย่างไร
แม้ว่าฉันจะต้องเสียทุกอย่างไป
แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า ฉันไม่อาจยึดถือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้
แต่ฉันจะไม่หันหลังกลับแล้ว
ตั้งแต่ฉันได้พบเธอ
ฉันจะไม่มีวันมองข้ามอะไรไปอีก

Now that I know you (I could never turn my back away)
Now that I see you (I could never look away)
Now that I know you (I could never turn my back away)
Now that I see you (I believe no matter what they say)

ตอนนี้ฉันได้รู้จักเธอแล้ว (ฉันจะไม่มีวันหันหลังไปอีก)
ตั้งแต่ฉันได้พบเธอ (ฉันจะไม่มีวันมองข้ามเธออีก)
ตอนนี้ฉันได้รู้จักเธอแล้ว (ฉันจะไม่มีวันหันหลังไปอีก)
ตั้งแต่ฉันได้พบเธอ (ฉันจะเชื่อมั่นเสมอไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตาม)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s