แปลเพลง Good Riddance (Time Of Your Life) – Green day *

แปลเพลง Good Riddance (Time Of Your Life) – Green day *

แปลเพลง Good Riddance (Time Of Your Life) 

green-day-431

ศิลปิน : Green Day
ภาพ : เว็บไซต์ virginmedia 
แปล : Lemon And The Sun

Another turning point, a fork stuck in the road
Time grabs you by the wrist, directs you where to go
So make the best of this test, and don’t ask why
It’s not a question, but a lesson learned in time

ถึงคราที่ต้องเปลี่ยนแปลง และหยุดอยู่ที่ทางแยกบนถนนชีวิต
เวลาฉวยข้อมือเราไว้และนำทางที่ควรไปให้
ฉะนั้นทำบททดสอบนี้ให้ดีที่สุดเถอะ และไม่ต้องถามว่าทำไม
เพราะมันไม่ใช่คำถาม แต่คือบทเรียนที่จะเรียนรู้เองเมื่อถึงเวลา

It’s something unpredictable, but in the end is right,
I hope you had the time of your life.

บางสิ่งก็ไม่อาจคาดเดาได้ แต่สุดท้ายก็จะดีเอง
ฉันหวังว่าเธอจะมีช่วงเวลาที่ดีในชีวิต

So take the photographs, and still frames in your mind
Hang it on a shelf in good health and good time
Tattoos of memories and dead skin on trial
For what it’s worth it was worth all the while

ถ่ายรูปและใส่กรอบเอาไว้ในความทรงจำ
จากนั้นก็แขวนเอาไว้บนชั้นในยามที่สุขภาพดีและช่วงเวลาที่ดี
รอยสักแห่งความทรงจำและประสบการณ์ที่จารึกไว้บนผิวนั้น
สิ่งที่มีค่าก็ยังคงคุณค่าตลอดไป

It’s something unpredictable, but in the end is right,
I hope you had the time of your life.

บางสิ่งก็ไม่อาจคาดเดาได้ แต่สุดท้ายก็จะดีเอง
ฉันหวังว่าเธอคงจะมีเวลาที่ดีในชีวิต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s