แปลเพลง Come Back to Me – Utada Hikaru *

แปลเพลง Come Back to Me – Utada Hikaru *

แปลเพลง Come Back To Me 

utada-hikaru-heart-station

ศิลปิน : Utada Hikaru
ภาพ : เว็บไซต์ thehypefactor 
แปล : Lemon And The Sun

The rain falls on my windows
And a coldness runs through my soul
And the rain falls, oh the rain falls
I don’t want to be alone

หยาดฝนหยดลงบนหน้าต่าง
ความหนาวเย็นแผ่ซ่านเข้าไปในจิตใจฉัน
และฝนก็ยังคงตกไปเรื่อยๆ
ฉันไม่อยากอยู่คนเดียวเลย

I wish that I could photoshop all our bad memories
Because the flashbacks, oh the flashbacks
Won’t leave me alone

ฉันได้แต่หวังว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงความทรงจำแย่ๆ ของเราได้
เพราะภาพวันวานของเรานั้น
ยังคงอยู่ในใจฉันเสมอ

If you come back to me
I’ll be all that you need
Baby, come back to me
Let me make up for what happened in the past

ถ้าเธอกลับมาหาฉัน
ฉันจะเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการ
ที่รักกลับมาเถอะนะ
ให้ฉันได้แก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต

Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
Boy, you’re one in a million (come back)
Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
You’re one in a million (one in a million)

ที่รักกลับมาหาฉันเถอะ (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการ (กลับมา)
ที่รักกลับมาเถอะนะ (กลับมา)
รู้ไหมที่รักเธอเป็นหนึ่งในล้านนะ  (กลับมา)
ที่รักกลับมาหาฉันเถอะ (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการ (กลับมา)
ที่รักกลับมาเถอะนะ (กลับมา)
รู้ไหมที่รักเธอเป็นหนึ่งในล้านนะ  (กลับมา)

Lower east side of Manhattan
She goes shopping for new clothes
And she buys this
And she buys that
Just leave her alone

ไปด้านตะวันออกของเกาะแมนฮัตตัน
ไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าใหม่
และซื้อนู่น ซื้อนี่
เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเปลี่ยวเหงา

I wish that he would listen to her side of the story
It isn’t that bad
It isn’t that bad
And she’s wiser for it now

ฉันหวังให้เขารับฟังเรื่องราวในมุมของฉันบ้าง
มันไม่ได้แย่มากหรอกนะ
ไม่ได้แย่ขนาดนั้น
และตอนนี้ฉันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้ว

I admit I cheated
Don’t know why I did it
But I do regret it
Nothing I can do or say can change the past

ฉันยอมรับว่าเคยนอกใจเธอ
ไม่รู้ว่าฉันทำลงไปได้อย่างไร
แต่ฉันเสียใจมากนะ
ไม่มีสิ่งที่ฉันจะทำหรือพูดเพื่อเปลี่ยนอดีตของเราเลยเหรอ

Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
Boy, you’re one in a million (come back)
Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
You’re one in a million (one in a million)

ที่รักกลับมาหาฉันเถอะ (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการ (กลับมา)
ที่รักกลับมาเถอะนะ (กลับมา)
รู้ไหมที่รักเธอเป็นหนึ่งในล้านนะ  (กลับมา)
ที่รักกลับมาหาฉันเถอะ (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการ (กลับมา)
ที่รักกลับมาเถอะนะ (กลับมา)
รู้ไหมที่รักเธอเป็นหนึ่งในล้านนะ  (กลับมา)
Everything I ever did
Heaven knows I’m sorry babe
I was too dumb to see
You were always there for me
And my curiosity got the better of me
Baby take it easy on me

ทุกสิ่งที่ฉันทำลงไป
เบื้องบนรู้ว่าฉันสำนึกผิดแล้วที่รัก
ฉันมันโง่งมเกินไปที่จะเห็น
ว่าเธออยู่ตรงนั้นเพื่อฉันเสมอ
และความอยากรู้อยากเห็นมันเข้าครอบงำฉัน
ลืมๆ มันไปเถอะนะที่รัก

Anything from A to Z
Call me what you wanna but
I open my heart to be
You are my priority
Can’t you see you punished me
More than enough already
Baby take it easy on me

ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามแต่
ต้องการสิ่งไหนบอกฉันมาได้เลย
ฉันจะเปิดใจทุกอย่าง
เธอคือคนสำคัญของฉัน
ไม่เห็นหรือว่าเธอลงโทษฉันแล้ว
มากเกินพอกับความผิดของฉันแล้วล่ะ
เพราะงั้นลืมมันไปได้ไหมที่รัก

Baby, take it easy on me

อย่าทำร้ายฉันเลยนะที่รัก

Baby come back to me
Baby come back to me

ที่รักกลับมาหาฉันเถอะ

Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
Boy, you’re one in a million (come back)
Baby come back to me (come back)
I’ll be everything you need (come back)
Baby come back to me (come back)
You’re one in a million (one in a million)

ที่รักกลับมาหาฉันเถอะ (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการ (กลับมา)
ที่รักกลับมาเถอะนะ (กลับมา)
รู้ไหมที่รักเธอเป็นหนึ่งในล้านนะ  (กลับมา)
ที่รักกลับมาหาฉันเถอะ (กลับมา)
ฉันจะเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการ (กลับมา)
ที่รักกลับมาเถอะนะ (กลับมา)
รู้ไหมที่รักเธอเป็นหนึ่งในล้านนะ  (กลับมา)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s